Nutrition advice

 Nutrition is an essential part if we want to work-out and live on a healthy way.  When you decide to life healthy and conscious under personal training to reach your ideal, sporting alone won’t get you there.

To reach your goals there often needs to occur a change in your lifestyle: what do I eat, when do I eat and how often do I eat.

When people want to lose weight they often start with a strict slimming diet. This will often lead to short time weight lose, but decline is inevitable because your metabolism will slow down and muscles breakdown will start. When you want to lose weight and keep it off permanently, healthy and variety food will be required. Nutrition which will give your body enough fuel and building nutrients to, not only to function well but also to make you feel satisfied and fulfilled.

Healthy food along with exercise is the base of a healthy weight and decreases the risk of heart- blood vessel diseases, cholesterol, diabetes and some types of cancer.

 

When you choose for personal training by me, I will give you the needed nutrition advice and if necessary I will design a customized nutritional program suited to your particular needs. Together we look at what you are currently eating, how much and when you eat.

It will astonish you how much and how tasty you can eat to lose weight on a responsible way.

It is not only a nutritional advice it is more a lifestyle advice.

A lifestyle advice which can be your way of living!

Voedingsadvies

 Voeding speelt een essentiële rol als we op een gezonde manier willen sporten en leven.

Wanneer u ervoor kiest om gezond en bewust te gaan leven onder persoonlijke begeleiding, om zo uw ideaal te bereiken, stopt dit niet bij sporten alleen.

Voor het bereiken van uw doelstelling moet vaak een verandering plaatsvinden in uw algehele eetpatroon: wat eet ik, wanneer eet ik en hoe vaak eet ik.

Wanneer men af wil vallen wordt er vaak gestart met een sterk vermageringsdieet, dit zal bijna altijd leiden tot gewichtsverlies op de korte termijn, terugval is onvermijdelijk omdat je stofwisseling omlaag gaat en je spierweefsel wordt afgebroken. Wanneer men voor langere tijd gewicht wil verliezen zal gezonde en gevarieerde voeding noodzakelijk zijn. Voeding die het lichaam voldoende bouw- en brandstoffen levert om goed te functioneren en die u bovendien een tevreden en voldaan gevoel geven..

Gezond eten is samen met voldoende bewegen de basis voor een gezond gewicht en verkleint daarnaast het risico op chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en een aantal vormen van kanker.

 

Wanneer u kiest voor persoonlijke begeleiding door mij zal ik u voedingsadvies geven en als het nodig is maak ik een compleet voedingsschema. Samen kijken we naar wat u momenteel eet, hoeveel u eet, wanneer u eet en of dit bij uw levensstijl en doelstelling past.

Het zal u verbazen hoeveel en wat voor lekkers u kan eten om toch verantwoord af te vallen. Het is niet alleen een voedingsadvies het is eigenlijk een levensstijladvies.

Een levensstijladvies die u zich eigen zal maken!